Dr. Rácsai Ügyvédi Iroda

H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3. 2/15. Tel., fax: +36 52 432-326

Szakterületeink

 

Irodánk az ügyvédi feladatok széles körét vállalja, azonban elsődleges szakterületeink az alábbiak:

Cégalapítás, módosítás

Irodánk komoly tapasztalattal rendelkezik a társasági jog, a cégeljárás területén. Számunkra minden cég egy új kihívás, rövid határidővel végezzük a társaságok alapítását, módosítását, az ezzel kapcsolatos teljes ügyintézést és tanácsadást, a cégek megszüntetése körüli eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi okiratszerkesztést és a vonatkozó beadványok elkészítését, a képviselet ellátását a cégbíróság és más hatóságok előtt.

Ingatlanok, szerződések

Felkészült munkatársak készítik ingatlanokkal vagy egyéb vagyontárgyakkal, tevékenységekkel kapcsolatos szerződéseit, egyéb írásba foglalt jognyilatkozatait. Vállaljuk az okiratok megszerkesztését, az ügyfél számára a legköltséghatékonyabb eljárási módok kiválasztását, valamint a képviselet ellátását a kapcsolódó hatósági eljárásokban.

Büntető- és szabálysértési jog

Az ügyvédi iroda komoly tapasztalattal rendelkezik a büntetőjog, a büntető-eljárásjog, valamint a szabálysértések terén. Vállaljuk a védői feladatok teljeskörű ellátását, a sértetti képviseletet, illetve az egyéb segítői feladatokat is, mind a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség, az ügyészség illetve a bíróságok előtt.

Követeléskezelés

Vállaljuk képviseletét követelések kezelése, érvényesítése kapcsán. A behajtás során sor kerülhet ügyvédi felszólítás küldésére, melynek eredménytelensége esetén eljárunk az adós felszámolása vagy a követelés peresítése, majd adott esetben végrehajtása során.

Peres eljárások

Irodánk nagy tapasztalattal és komoly szakmai háttérrel rendelkezik a különböző polgári peres eljárásokban felperesi és alperesi oldalon egyaránt, ideértve a közigazgatási és munkaügyi pereket is. Egyaránt foglalkozunk gazdasági jellegű, ingatlannal kapcsolatos jogvitákkal, illetve egyéb követelésekkel, jogérvényesítéssel összefüggő perekkel.

Csőd- és felszámolási eljárás

Akár Önnek tartoznak, akár Ön tartozik, vállaljuk képviseletét felszámolási és csődeljárásban. Ezek során megteszünk mindent annak érdekében, hogy az eljárás minden körülmények között - az adott üggyel együtt járó lehetőségekhez képest - az Ön érdekeinek megfelelően kerüljön lefolytatásra.

Közigazgatási ügyek

Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a legkülönfélébb közigazgatási eljárásokban, legyen szó akár adóról, illetékekről, építésügyről, gyámhivatali vagy egyéb hatósági eljárásokról, ahol a jogérvényesítés valamennyi eszközét felhasználva képviseljük ügyfeleink érdekeit.

Családjog

Vállalunk jogi képviselet házasságok felbontásánál (elsősorban a közös megegyezéses megoldást keresve), illetve egyéb családjogi kérdésekben végzünk jogi tanácsadást.

 

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Rácsai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok
és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Adatvédelmi szabályzat -=- Adatkezelési tájékoztató

Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. E-mail: support@dotroll.com

▲fel