Dr. Rácsai Ügyvédi Iroda

H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3. 2/15. Tel., fax: +36 52 432-326

 

Igen Tisztelt Ügyfeleink!

Mindenek előtt bízom benne, hogy valamennyien jól viselik ezt a testet és lelket egyaránt jelentősen igénybe vevő helyzetet, mely továbbra is, illetve tulajdonképpen újra, kisebb nyári enyhülés után elnehezíti az életünket és nehézkesebbé teszi a mindennapi ügyvitelt az egyszerűbb és bonyolult ügyekben egyaránt.

Köszönöm az elmúlt időszakban, különös tekintettel a tavaszi hónapokra, türelmüket és együttműködésüket, melyre tekintettel tájékoztathatom Önöket arról, hogy az elmúlt hónapokban kialakult egy olyan ügyfélfogadási-, ügykezelési rend, melynek köszönhetően minden hozzánk forduló ügyfél kérését teljesíteni tudtuk, kérdését megválaszoltuk, ügyeiket pedig az eddig megszokott, bár némileg eltérő módon, de tovább tudtuk vinni, illetve érdekeiket ennek megfelelően a továbbiakban is tudtuk képviselni.

Sajnos a járványügyi helyzet az elmúlt hetekben rohamosan romlott, a tavaszi időszakot messze meghaladó módon, és bár ezzel összefüggésben az „első hullám” jogi rendelkezései csak részben maradtak hatályban, illetve léptek újra életbe, továbbra is bizakodóak vagyunk a körben, hogy a körülmények ellenére munkánkban, az Önök képviseletében, érdekeiknek megfelelő jogi intézkedések megtételében, ez esetlegesen csak nehézségeket okoz, de ilyen keretek között is megfelelünk a hatóságok, bíróságok, de mindenek előtt az Önök, ügyfeleink elvárásainak.

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a továbbiakban is ügyvédi irodánk elsősorban elektronikus úton és távbeszélőn áll ügyfelei rendelkezésére, de természetesen a halaszthatatlan és a személyes megjelenés nélkül megoldhatatlan határidőhöz kötött feladatokat kizárólag előzetesen telefonon történt időpont egyeztetés után ezután is megoldjuk, azonban ebben a körben kérjük továbbiakban is kifejezett együttműködésüket és türelmüket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk a kor mai állapotának megfelelő legmodernebb technikai eszközökkel, kapcsolattartási módokkal rendelkezik, melyek az ügyek szinte teljes körű elektronikus kezelését lehetővé teszik.

Kérjük Önöket, lehetőség szerint, elektronikus levél formájában, avagy telefonon keressék irodánkat, hogy ilyen módon tudjuk a szükséges kérdéseket előzetesen egyeztetni, majd szükség szerint az Önök által elvárt intézkedéseket megtenni.

Irodánkat elsődlegesen a 30/945-4596-os, illetve az 52/432-326-os telefonon tudják elérni, amely számokon folyamatosan tudunk kapcsolatot tartani és szükség szerint egyeztetni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben éppen nem tudjuk fogadni hívásukat, hívószámuk kijelzése esetén még azon a napon visszahívjuk Önöket. Bármilyen rendkívüli esetben, amennyiben a fenti számok mégsem elérhetőek kérem, hogy hívják a 30/499-2992-es hívószámú telefont.

Irodánk elektronikus elérhetősége: titkarsag@racsaidr.hu, illetve racsaidr@racsaidr.hu.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Kérjük vigyázzanak magukra, családjukra, szeretteikre!

Tisztelettel:

Dr. Rácsai Ügyvédi Iroda dolgozói

Magunkról

A Dr. Rácsai Ügyvédi Iroda 2000. évben alakult, alapítója Dr. Rácsai Lajos ügyvéd.

Az Ügyvédi Iroda székhelyén az ügyfelek igényeit teljes mértékben kielégítő irodával várja eddigi és jövőbeni ügyfeleit, partnereit, Debrecen történelmi belvárosának szívében, a nagymúltú Református Nagytemplom és az Aranybika szálló közvetlen szomszédságában, mintegy 120 m2 alapterületen, külön ügyfélváróval, titkársággal, tárgyalóteremmel és szakmailag felkészült ügyvédekkel.

Az Ügyvédi Iroda széleskörű jogi tevékenységet folytat, polgári ügyekben peres és nemperes képviseletet, büntetőügyekben védelmet lát el a klasszikus ügyvédi tevékenység jegyében. Emellett az iroda magas szinten foglalkozik cégalapítással, cégmódosítással, illetve ingatlan adásvételi szerződések lebonyolításával, jogi tanácsot ad és egyéb tipikus és atipikus szerződéseket szerkeszt ügyfelei részére. Itt is felhívnánk a figyelmét, hogy a "Jogi tanácsadás" menüpontra kattintva ingyenes állásfoglalást kérhet az iroda profiljába tartozó, jogi jellegű problémájával kapcsolatosan.

Az iroda tevékenységének középpontjában a polgári jog, a büntetőjog, az ingatlanjog, valamint a társasági jog áll, ugyanakkor széleskörű, naprakész szakmai ismeretekkel és több éves gyakorlati tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére a kártérítés és a közigazgatás jog, a szellemi alkotások jogának területén is.

Ügyfélkörünkben megtalálhatóak a legkülönbözőbb hátterű magánszemélyek, társasházak, kis- és közepes méretű gazdasági társaságok. Az Ügyvédi Iroda több vállalkozás részére nyújt jogi szolgáltatást állandó megbízás keretében is.

A legfőbb jellemvonásunk a gördülékeny ügyintézés, a nagyfokú rugalmasság, az ügyek hatékony és gyors megoldása. Irodánk célja a jogi problémák ügyfélközpontú, gyakorlatias megközelítése és azok hatékony megoldása a legmagasabb szakmai színvonalon. Ügyvédi Irodánk rendelkezésére állnak mindazok a technikai eszközök, szoftverek, adatbázis hozzáférési jogok, amelyek szükségesek lehetnek egy jogügylet biztonságos, kulturált, gyors és költségkímélő lebonyolításához.

Irodánk közvetlen online hozzáféréssel rendelkezik, az úgynevezett „TAKARNET” rendszerhez, melynek segítségével naprakész információkat biztosítunk ügyfeleink részére az ország bármely részén található ingatlanokról. E rendszer hozzáférési lehetőségén kívül a gazdasági társaságok cégadatait az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat adatbázisain keresztül követjük nyomon.

Irodánk technikai felszereltsége, széles infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásokat az ügyfelek kényelmét szolgáló, gyors és hatékony, biztonságos elektronikus úton bonyolítsuk. Irodánk szoros együttműködést alakított ki ingatlanközvetítő, közjegyző, felszámoló, könyvelő és végrehajtói irodákkal, így komplex tanácsadói tevékenységünk e területeket is érinti.


Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Rácsai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok
és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Adatvédelmi szabályzat -=- Adatkezelési tájékoztató

Tárhelyszolgáltató: WEB-SERVER KFT., 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1. em. 5., E-mail: info@web-server.hu

▲fel